Jednolity Plik Kontrolny na programie OPTIMA

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna zaprasza na szkolenie "Jednolity Plik Kontrolny na programie OPTIMA"

Celem szkolenia jest wyposażenie kursantów w wiedzę dotyczącą wdrożenia i przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz wymogów nałożonych w tym zakresie przez Ministerstwo Finansów w 2017 i 2018 r. 

Adresatami szkolenia są pracownicy działów księgowości i podatków, samodzielni księgowi,  główni księgowi, pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi, pracownicy działu informatyki oraz  wszystkie osoby zainteresowane wdrożeniem JPK, w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.


Uczestnicy:  osoby, które posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości. Wymagana jest również znajomość obsługi komputera.


Szkolenie zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Program szkolenia: (8 godzin dydaktycznych)
1. JPK podstawowe informacje: cel wprowadzenia, korzyści, utrudnienia.  
2. Zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji podatku od towarów i usług dotyczące JPK.
3.  Struktury obowiązujące w JPK jak również  rejestry  na żądanie Urzędu Skarbowego:
a) księgi rachunkowe – JPK_KR
b) wyciąg bankowy – JPK_WB
c) magazyn – JPK_MAG
d) faktury VAT – JPK_FA
e) podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
f) ewidencja przychodów – JPK_EWP.
4. Metoda podzielonej płatności – Split payment
5. Przesyłanie danych zawartych w JPK:
a) wymogi techniczne 
b) bezpieczeństwo,
c) wczytywanie plików, 
d) sprawdzanie, wysyłka  oraz  potwierdzenie odbioru.
6. Nowelizacja przepisów w zakresie  kontroli podatkowej w zakresie VAT.
7. Odwrotne obciążenie w podatku VAT.

Zajęcia poprowadzi specjalista, praktyk w przedmiotowej dziedzinie.

Alicja Gawin - technik programista Pomaturalnego Studium Programowania Elektronicznych Maszyn Cyfrowych w Mielcu. Od ponad trzydziestu lat starszy specjalista ds. wdrożeń systemów informatycznych w firmie ZETO S.A. Tarnów, wykładowca i trener przy szkoleniach z zakresu programu Comarch ERP OPTIMA i Programu PŁATNIK.


Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66.

Sposób realizacji: 2 spotkania w dzień roboczy od 16.15 do 19.15. 

Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, komputery, urządzenia audiowizualne i inne.

Ilość godzin: 8 godzin dydaktycznych .

Koszt szkolenia: 270 zł. brutto.

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, barek kawowy.

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna.

Karta zgłoszenia /pobierz/ prosimy przesyłać na adres:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wszechnica Edukacyjna

tel. (14) 623 55 12 

e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl 

Zgłoszenie online - kliknij tutaj

ul. Szujskiego 66

33-100 Tarnów