mapa strony   |

Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie PRACOWNIK SOCJALNY

 

Projekt pn. . „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy” to szansa na zdobycie nowych kompetencji zawodowych.
Projekt jest skierowany do 60 osób (58 kobiet i 2 mężczyzn) - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z :

 • województwa małopolskiego
 • województwa podkarpackiego
 • województwa śląskiego
 • województwa świętokrzyskiego

zatrudnionych na stanowiskach:

 • pracownik socjalny
 • starszy pracownik socjalny
 • specjalista pracy socjalnej
 • starszy specjalista pracy socjalnej
 • starszy specjalista pracy socjalnej -koordynator
 • główny specjalista

Szkolenie będzie CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Pokrywamy również koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia i egzaminu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy Projektu otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe, a po zdanym egzaminie przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną DYPLOM UZYSKANIA I STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY.

NABÓR DO PROJEKTU OD 1 MARCA 2018 r.

ZAKOŃCZENIE NABORU  6 CZERWCA 2018 r.

HARMONOGRAM WSPARCIA 

Projekt pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Biuro Projektu: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wszechnica Edukacyjna

ul. Szujskiego 66; 33-100 Tarnów; tel. 14 623 55 12; e;mail:wszechnica@tarr.tarnow.pl

Dokumenty do pobrania: 

 1. Regulamin udziału w Projekcie "Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny - szansa na rozwój zawodowy"
 2. Regulamin zwrotu kosztów za dojazdy na szkolenie w ramach Projektu "Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny - szansda na rozwój zawodowy"
 3. Wzór Umowy z Uczestnikiem Projektu "Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny - szansa na rozwój zawodowy"
 4. Dokumenty aplikacyjne /Formularz zgłoszeniowy/Oświadczenie Uczestnika Projektu/Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na upowszechniqnie wizerunku/Zaświadczenie o stażu pracy/Zaświadczenie od pracodawcy/
 5. Wniosek o zakwaterowanie