Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie PRACOWNIK SOCJALNY

 

Projekt pn. . „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy” to szansa na zdobycie nowych kompetencji zawodowych.
Projekt jest skierowany do 60 osób (58 kobiet i 2 mężczyzn) - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z :

  • województwa małopolskiego
  • województwa podkarpackiego
  • województwa ¶l±skiego
  • województwa ¶więtokrzyskiego

zatrudnionych na stanowiskach:

  • pracownik socjalny,
  • starszy pracownik socjalny,
  • specjalista pracy socjalnej,
  • starszy specjalista pracy socjalnej,
  • starszy specjalista pracy socjalnej -koordynator,
  • główny specjalista

Szkolenie będzie CAŁKOWICIE BEZPŁATNE! Pokrywamy również koszty dojazdy, noclegu, wyżywienia i egzaminu.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Regionaln± Komisj± Egzaminacyjn±, a po zdanym egzaminie uczestnicy projektu otrzyma ZA¦WIADCZENIE potwierdzaj±ce nabyte kwalifikacje zawodowe oraz DYPLOM UZYSKANIA I STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY.

PIERWSZY NABÓR DO PROJEKTU WIOSNA 2018 ROKU.

Projekt pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy” jest współfinansowany przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.