mapa strony   |

„Ochrona Danych Osobowych - dziś i za rok, czy RODO takie straszne jak je malują?

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna zaprasza na szkolenie  "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - CZY RODO TAKIE STRASZNE JAK JE MALUJĄ?". 

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu bezpiecznego zarządzania informacją, podniesienie świadomości praw i obowiązków wynikających z uregulowań prawnych jak również przygotowanie do naciągajacych zmian w związku z RODO i rygorystycznego podejścia w nowej perspektywie. Jakie zmiany wprowadzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) obowiązujące Polskę od 25 maja 2018 roku?
Uczestnicy szkolenia: sekretarze urzedów, pracownicy samorządowi, kierownicy jednostek organizacyjnych i wszyscy, którzy maja styczność z danymi osobowymi.
Szkolenie zostanie uruchomiony po zebraniu grupy
Program szkolenia: (12 godzin zegarowych)
1. Ustawa o ochronie danych osobowych krok po kroku.
2. Skąd wynika obowiązek ochrony danych osobowych?
3. Wiedza fundamentalna - przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych.
4. Zasady legalnego przetwarzania danych.
5. Obowiązek informacyjny.
6. Uprawnienia osób, których dane przetwarzane są w organizacji.
7. Czym się różni powierzenie danych od udostępnienia?
8. ABI/ADO/Specjalista ds. ochrony danych osobowych.,
9. Ustawowe zadania ABI/ADO.
10. System ochrony danych osobowych zgodny z RODO.
11. Jakie dokumenty składają się na system ochrony danych osobowych.
12. Jak zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym?
13. Co i jak zgłaszamy do GIODO?.
14. Jak w praktyce prowadzić jawny rejestr zbiorów danych?
15. GIODO przyjeżdża na kontrolę.
16. Ochrona danych osobowych po wejściu w życie RODO – co nas czeka?
17. Dyskusja, wręczenie zaświadczeń.
Zajęcia poprowadzi specjalista, praktyk w przedmiotowej dziedzinie.
Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66. 
Sposób realizacji: kurs odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w dni robocze od godz. 16.15 - 19.15.
Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, urządzenia audiowizualne i inne.
Ilość godzin: 12 godzin zegarowych.
Koszt szkolenia: 369 zł. brutto.
Cena obejmuje: materiały dydaktyczne i barek kawowy.
Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Tarnowską Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna przy minimum 60% frekwencji na zajęciach.

Karty zgłoszenia (pobierz) prosimy przesyłac na adres:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Wszechnica Edukacyjna 
ul. Szujskiego 66 
33-100 Tarnów 
tel: (14) 623 55 12 
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl     
Zgłoszenie online - kliknij tutaj