mapa strony   |

Asystent Rodziny

Tarnowska Agencja rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna

zaprasza na szkolenie

"ASYSTENT RODZINY"

Cel szkolenia:

profecjonalne przygotowanie osób do pełnienie roli zawodowej asystenta rodziny tj.poznanie praw i obowiązków oraz metod pracy z rodzinami , w tym dysfunkcyjnymi, zdobycie umiejętności udzielania pomocy i wsparcia członkom rodzin oraz zapoznanie uczestników z metodami motywującymi i prowadzącymi do zmian dotychczasowego funkscjonowania rodziny zgodnie  z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. Nr 272, poz. 1608)

Uczestnicy:

pracownicy socjalni, pracownicy PCPR, psychologowie, pedagodzy, studenci i wszyskie osoby interesujące się tematyką pracy z rodzinami zagrożonymi marginalizacją społeczną.

Uczestnik szkolenia musi spełniać wymogi:
 • posiada ukończone studia takie jak pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub posiada ukończone studia wyższe na każdym innym kierunku pod warunkiem, że uzupełni je o szkolenie zgodnie z wymogami Ministra Pracy i Polityki Społecznej i ma co najmniej roczny staż pracy z rodziną lub dziećmi bądź posiada wykształcenie średnie i uzupełni je o szkolenie zgodne z wymogami Ministra Pracy i Polityki Społecznej i ma co najmniej i trzyletni staż pracy z rodziną lub dziećmi
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązki alimentacyjne - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
Program szkolenia (230 godzin dydaktycznych w tym 30 godzin zegarowych praktyki w instytucji prowadzącej prace z rodziną):
 1. Zagadnienia prawne
 2. Stuteczna komunikacja interpersonalna w rodzinie
 3. Wybrane elementy pedagogiki wspierające funkcjonowanie rodziny
 4. wybrane elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
 5. Psychologia Rodziny - akspekt pomocy i wsparcia społecznego
 6. Psychologia rodziny - aspekt diagnozy psychologicznej
 7. Warsztat pracy asystenta rodziny
 8. Obszary pracy asystenta rodziny
 9. Praktyka w instytucji prowadzącej pracę z rodziną
Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - decyzja Nr 6/2015/Ar
 
Wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z w/w zakresu i bogaty warsztat metodyczny.

Wykaz Kadry pobierz
Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna; 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66.
Sposób realizacji szkolenia: weekendowo (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu)
Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznychtakich jak: rzutnik multimedialny, flipchart, tablica suchościeralna, laptop, urządzenia audiowizualne i inne.
Cena kursu: 2.200 zł brutto płatne jednorazowo lub w ratach.
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.  
Dojazd , zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy
Szczegółowe informacje na temat kursu:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Wszechnica Edukacyjna 
ul. Szujskiego 66 
33-100 Tarnów 
tel: (14) 623 55 12 
Załączniki:
Zgłoszenie online - kliknij tutaj