mapa strony   |

Magazynier z obsługą programu do fakturowania FPP

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna zaprasza na szkolenie "MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ PROGRAMU DO FAKTUROWANIA FPP"

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do racy na stanowisku magazyniera. W trakcie szkolenia słuchacz zdobędzie przygotowanie teoretyczne jak i praktyczne do prowadzenia magazynu. Słuchacz zapozna się z zasadami prowadzenia i funkcjonowania magazynu, z zasadami prowadzenia całościowej dokumentacji magazynowej oraz obsługi programu do fakturowania.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie jest adresowane do osób, które pracują na stanowisku magazyniera, chcące poszerzyć swoje kwalifikacje, umiejętności i ugruntować swoją zdobytą już wiedzę. Jest ono również adresowane dla osób które są zainteresowane tą tematyką, chcą przygotować się do zawodu magazyniera w sposób profesjonalny i kompleksowy.

Uczestnicy: osoby, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.

Szkolenie zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Program szkolenia: (76 godzin dydaktycznych)

  1. Obowiązki magazyniera
  2. Rodzaje magazynów i ich zabezpieczenie
  3. Podział zapasów
  4. Dokumenty magazynowe
  5. Odpowiedzialność materialna
  6. Inwentaryzacja w magazynie
  7. Podstawy towaroznawstwa
  8. Obsługa programu do fakturowania FPP

Zajęcia prowadzą specjaliści, praktycy w przedmiotowych dziedzinach.

Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66.

Sposób realizacji: szkolenie odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w dni robocze od godz. 16.15 - 19.25.

Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart, tablica suchościeralna, komputery, urządzenia audiowizualne i inne.

Ilość godzin: 76 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia: 738 zł. brutto.

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, barek kawowy.

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna po:

  • zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej
  • minimum 50% frekwencji na zajęciach

Karty zgłoszenia /pobierz/ prosimy przesyłać na adres:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.