mapa strony   |

Uwagi i reklamacje

1. Uwagi i reklamacje można zgłaszać organizatorowi szkolenia w formie:

  • pisemnej, listem poleconym na adres Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Wszechnica Edukacyjna, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów
  • fax’em: 14 687 50 55 lub 14 621 39 55
  • e-mail’em na adres: wszechnica@tarr.tarnow.pl, 

najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a. Zgłoszony problem – opis
b. Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail uczestnika szkolenia
c. Nazwa szkolenia

3. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez TARR S.A. informacji o powstałej nieprawidłowości. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy.

Nieprzewidziane trudności

1. W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych trudności np. nieobecności prowadzącego szkolenia, opiekun szkolenia telefonicznie informuje słuchaczy o odwołaniu zajęć i proponuje inny termin ich przeprowadzenia.

2. W przypadku niedostępności sali, opiekun szkolenia przygotowuje inna salę szkoleniową.