mapa strony   |

Opiekun dziecięcy w żłobku lub klubie dziecięcym

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna

zaprasza na szkolenie

"OPIEKUN DZIECIĘCY W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM"

Cel szkolenia:

nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności umożliwiających wykonywanie pracy opiekuńczej nad dziećmi w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Uczestnicy: osoby pełnoletnie z wykształceniem minimum średnim, mające predyspozycje do pracy z dziećmi. Uczestnik szkolenia:

  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony przez sąd
  • posiada dobry stan zdrowia.

Program szkolenia (280 godzin dydaktycznych w tym 80 godzin praktyki zawodowej):
1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki.
2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.
3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
4. Kompetencje opiekuna dziecka.
5. Praktyki zawodowe.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - decyzja Nr 34/2013

Wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z w/w zakresu i bogaty warsztat metodyczny.

Wykaz Kadry pobierz 

Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna; 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66.

Sposób realizacji szkolenia: weekendowo (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu)

Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznychtakich jak: rzutnik multimedialny, flipchart, tablica suchościeralna, laptop, urządzenia audiowizualne i inne.

Cena kursu: 2.600 zł brutto płatne jednorazowo lub w ratach.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrzny.

Dojazd , zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Szczegółowe informacje na temat kursu:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna

ul. Szujskiego 66 33-100 Tarnów

tel: (14) 623 55 12

e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl 

Załączniki:

Karta zgłoszenia: pobierz

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.