mapa strony   |

Rachunkowość zarządcza i analiza finansowa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

oraz

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna
ogłaszają rekrutację na dwusemestralne

Studia Podyplomowe

"RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I ANALIZA FINANSOWA"

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystywania narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwie. Uczestnicy ponadto nabędą lub rozwiną umiejętności czytania i analiz sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, a także umiejętności z zakresu zarządzania i rozliczania projektów.

Uczestnicy naszych Studiów, po zdaniu wymaganych egzaminów semestralnych oraz egzaminu dyplomowego otrzymują:


1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (wzór MEN-I-9SW) wydane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

Kierunek zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Warunkiem przyjęcia na Studia są ukończone studia wyższe (mgr, inż., lic.). 

WYMAGANE DOKUMENTY:
- karta zgłoszenia
- 1 zdjęcie
- odpis (ksero) dyplomu studiów wyższych

Program studiów (218 godzin dydaktycznych):

 1. Koszty i przychody działalności przedsiębiorstwa
 2. Narzędzia rachunkowości zarządczej
 3. Controlling operacyjny i strategiczny
 4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 5. Zarządzanie projektami i ich rozliczanie
 6. Zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie finansami firm
 7. Controlling w zintegrowanych systemach informatycznych
 8. Sprawozdawczość i analiza finansowa
 9. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
 10. Nowoczesne modele rachunku kosztów i wyników
 11. Seminarium dyplomowe

Zajęcia są prowadzone przez ekspertów i praktyków z zakresu RZ.

Miejsce zajęć: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna; 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66.

Sposób realizacji zajęć: weekendowo (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu)

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznychtakich jak: rzutnik multimedialny, flipchart, tablica suchościeralna, laptop, urządzenia audiowizualne i inne.

Koszt uczestnictwa wynosi: 2 952,00 zł. brutto.

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch lub więcej ratach.

Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują (w ramach opłaty) materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach zajęć.

Zgłoszenia (na załączonej karcie) prosimy nadsyłać na poniższy adres:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 06
e-mail: beata@tarr.tarnow.pl

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.