mapa strony   |

Opiekun dzienny

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna

zaprasza na szkolenie

"OPIEKUN DZIENNY" 

Cel szkolenia:

nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności umożliwiających wykonywanie pracy opiekuńczej nad dziećmi w żłobku zgodnie  z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna oraz zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Uczestnicy: osoby pełnoletnie z wykształceniem minimum średnim, mające predyspozycje do pracy z dziećmi. Uczestnik szkolenia:

  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony przez sąd
  •  posiada dobry stan zdrowia.


Program szkolenia (160 godzin zegarowych w tym 30 godzin praktyki zawodowej):

  1. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.
  2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
  3. Kompetencje opiekuna dziecka
  4. Praktyki zawodowe.

Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - decyzja Nr 41/2017 

Wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z w/w zakresu i bogaty warsztat metodyczny.

Wykaz Kadry pobierz

Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna; 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66.

Sposób realizacji szkolenia: weekendowo (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu)

Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznychtakich jak: rzutnik multimedialny, flipchart, tablica suchościeralna, laptop, urządzenia audiowizualne i inne.

Cena kursu: 2.091 zł brutto płatne jednorazowo lub w ratach.

Kurs kończy się egzaminem wewnetrznym. 

Dojazd , zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.


Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Szczegółowe informacje na temat kursu:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl 

Załączniki:

Karta zgłoszenia

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.