mapa strony   |

Program OPTIMA w praktyce - księgowość

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna zaprasza na szkolenie "Program OPTIMA w praktyce - księgowość".

Celem szkolenia jest wyposażenie kursantów w umiejętności niezbędne do obsługi programu księgowego OPTIMA w celu prowadzenia księgowości w firmie z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych. Przedstawione tematy zostaną wyjaśnione na podstawie przykładów i zadań praktycznych.  

Uczestnicy szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących oraz zamierzających podjąć pracę w dziale księgowości, w jednostkach budżetowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, które chcą poznać i nabyć umiejętności pracy w księgowym programie komputerowym OPTIMA.   


Uczestnicy:  osoby, które znają ustawę o rachunkowości oraz posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości. Wymagana jest również znajomość obsługi komputera.


Szkolenie zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Program szkolenia: (56 godzin dydaktycznych)

 1. Funkcje i parametry systemu OPTIMA– konfiguracja (słowniki, okresy obrachunkowe, parametry, rejestry VAT, rozrachunki, dzienniki księgowe)
 2. Plan kont – bilansowe, pozabilansowe, wynikowe, rozrachunkowe, zestawienie obrotów i sald
 3. Rejestr VAT – zakup i sprzedaż, sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT UE
 4. Rejestr kasowo-bankowy (zapisy, raporty, magazyn walut)
 5. Rozliczenia i rozrachunki (zasady rozliczeń na kontach, noty i upomnienia)
 6. Księgowanie
 7. Rachunek zysków i strat, bilans firmy – konfiguracja
 8. Tworzenie własnych zestawień księgowych
 9. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie – ewidencja i dokumenty środków trwałych
 10. Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 11. Zadania ogólne

Szkolenie jest realizowane w oparciu o program Firmy CDN OPTIMA.

Zajęcia poprowadzi specjalista, praktyk w przedmiotowej dziedzinie.


Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66.


Sposób realizacji: kurs odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w dni robocze od godz. 16.15 - 19.15.

Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, komputery, urządzenia audiowizualne i inne.

Ilość godzin: 56 godziny dydaktyczne.

Koszt szkolenia: 500 zł. brutto.

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, barek kawowy.

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna po:

 • zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej
 • minimum 50% frekwencji na zajęciach

Karty zgłoszenia /pobierz/ prosimy przesyłać na adres:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl  

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.