mapa strony   |

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna zaprasza na  "KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU". 

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez umożliwienie im zdobycia:

  • podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania i podejmowania współpracy z nauczycielami i rodzicami
  • umiejętności z zakresu metodyki niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników, rozbudowania zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, właściwego doboru metod kształcenia, a także oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Kurs skierowany jest do instruktorów praktycznej nauki zawodu tj. pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Uczestnikiem "Kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu" może być osoba, która posiada (pobierz)

Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Program kursu: (70 godzin dydaktycznych + 10 godzin praktyki metodycznej)

  1. Wybrane zagadnienia z psychologii
  2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki
  3. Wybrane zagadnienia z metodyki
  4. Praktyka metodyczna

Zajęcia prowadzą specjaliści, praktycy w przedmiotowych dziedzinach.

Zajęcia z psychologii i pedagogiki poprowadzi nauczyciel – praktyk w zakresie szkolenia osób dorosłych, w tym szkoleń z obszaru szkolnictwa zawodowego; z doświadczeniem zawodowym m.in. w pracy psychologiczno – pedagogicznej w ZST, Wyższej Szkole Zawodowej, ODN, Spółce Zakładu Energetycznego na stanowisku inspektora do BHP, szkoleniem studyjnym w Niemczech (szkolnictwo zawodowe np. w branży dualnej leśniczo – drzewnej i mechaniczno – samochodowej) z doświadczeniem metodycznym, konsultacyjnym i doradczym.

Zajęcia z metodyki pracy zawodowej instruktora zawodu i praktyki zawodowej poprowadzi nauczyciel – instruktor praktycznej nauki zawodu z doświadczeniem z pracy: w szkolnych komisjach egzaminacyjnych;  na warsztatach szkolnych oraz CKP.

Miejsce kursu: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66.

Sposób realizacji: kurs odbywa się 3 razy w tygodniu, w dni robocze od godz. 16.15 - 19.15 lub w systemie weekendowym dwa razy w miesiącu po 7 godzin dydaktycznych.

Metody prowadzenia kursu: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, komputery, urządzenia audiowizualne i inne

Ilość godzin: 80 godzin dydaktycznych.

Koszt kursu: 750 zł. brutto.

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, barek kawowy.

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna po:

  • zaliczeniu części teoretycznej (test) i praktycznej (konspekt zajęć)
  • zaliczeniu praktyki metodycznej
  • minimum 60% frekwencji na zajęciach

Karty zgłoszenia (pobierz) prosimy nadsyłać na adres:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl 

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.