mapa strony   |

Język migowy

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna zaprasza na szkolenie "JĘZYKA MIGOWEGO"organizowany przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych w Krakowie.

Celem szkolenia jest poznanie specyfiki komunikacji z osobą głuchoniemą. Obejmuje główne zasady nawiązywania i reagowania na komunikaty osób z dysfunkcjami słuchu oraz prowadzenia z nimi rozmowy jak również  rozpoznawaniu znaczenia szczegółów niewerbalnych. Najważniejszym celem szkolenia jest nauka podstaw języka migowego, a także najczęściej używanych i niezbędnych zwrotów migowych. 

Zgodnie z nową ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku w każdej instytucji państwowej istnieje obowiązek zapewnienia obsługi osób niesłyszących stąd pożądane jest przeszkolenie pracowników w zakresie języka migowego, poznanie podstaw i warunków funkcjonowania w środowisku osób niesłyszących.


Uczestnicy szkolenia: wszystkie osoby chcące nauczyć się języka migowego.


Szkolenie zostanie uruchomiony po zebraniu grupy


Program szkolenia: (60 godzin dydaktycznych)

1. Zagadnienia związane z teorią języka migowego
2. Daktylografia (alfabet, liczebniki)
3. Ideografia (znaki pojęciowe)
4. Spotkanie z osobą niesłyszącą – ćwiczenia praktyczne
5. Ćwiczenia, symulacja wybranych sytuacji wynikających ze specyfiki działania urzędu.

Zajęcia poprowadzą specjaliści, praktycy w przedmiotowych dziedzinach.

Miejsce: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66.

Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, rządzenia audiowizualne i inne.

Ilość godzin: 60 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia: 740 zł. brutto.

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, egzamin przed Komisją Polskiego Związku Głuchych, barek kawowy.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Polski Związek Głuchych po zaliczeniu egzaminu.

Karty zgłoszenia /pobierz/ prosimy przesyłać na adres
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.