mapa strony   |

Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem - pakiety biurowe

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna  zaprasza na szkolenie "DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY Z KOMPUTEREM - PAKIETY BIUROWE" 


Szkolenie ma na celu wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę z zakresu obsługi najczęściej używanych programów biurowych, niezbędną przy samodzielnym wykonywaniu codziennych czynności w biurze. Uczestnicy zapoznają się z zasadami pracy w systemie Windows XP i z bezpiecznym zarządzaniem zasobami systemowymi. Nabędą umiejętności tworzenia i edycji dokumentów w programie MS Word, wykonywania obliczeń, wykorzystywania formuł i tworzenia wykresów w arkuszach programu Excel, a także tworzenia prezentacji w programie MS Power Point.

Szkolenie przeznaczony jest dla osób, które znają podstawy obsługi komputera, ale chcą doskonalić swoje umiejętności i poznać możliwości pracy z pakietem biurowym MS Office.

Szkolenie zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Program szkolenia: (30 godzin dydaktycznych)

  1. Praca w systemie Windows 10
  2. Korzystanie z pakietów biurowych - Word
  3. Korzystanie z pakietów biurowych – Microsoft Excel 
  4. Korzystanie z pakietów biurowych – Power Point  

Zajęcia poprowadzi specjalista, praktyk w przedmiotowej dziedzinie.

Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66.


Sposób realizacji: kurs odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w dni robocze od godz. 16.15 - 19.15.

Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, komputery, urządzenia audiowizualne i inne.

Ilość godzin: 30 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia: 369 zł. brutto.

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, barek kawowy.


Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna po:

  • zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej
  • minimum 50% frekwencji na zajęciach

Karty zgłoszenia (pobierz ) prosimy przesyłać na adres:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl  

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.