mapa strony   |

Referencje

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiadająca w strukturze organizacyjnej Wszechnicę Edukacyjną jako placówkę kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty, posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń, kursów oraz prowadzeniu studiów podyplomowych przy współpracy z wyższymi uczelniami.  Wszechnica Edukacyjna prowadzi działalnośc komercyjną jak również bierze udział w przetargach na realizację szkoleń i kursów ogłaszanych przez Urzędy Pracy oraz Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Najlepszym dowodem naszej skuteczności i profesjonalizmu jest fakt, iż jako najstarsza placówka kształcenia ustawicznego w Tarnowie, bo działająca od roku 1992, w sposób ciągły poszerza ofertę szkoleniową szybko reagując na zapotrzebowanie rynku oraz  wychodząc naprzeciw oczekiwaniu klientów.

Poniżej prezentujemy opinie wybranych firm i instytucji, które skorzystały z naszych usług:

2010 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie szkolenie "Kadry i Płace"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie szkolenie  "Kadry i Płace" 2

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej "Kurs sekretarsko-asystencji"

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku kurs "Pracownik ds. kadrowo-płacowych z obsługą programu PŁATNIK"

ELZAT Sp. z o.o. "Kurs z zakresu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku"

ELPO Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Kurs z zakresu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku"

BIPROZAT Biuro Projektuw Zakładów Azotowych - Tarnów Sp. z o.o.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową"

2011 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie szkolenie "Magazynier z obsługą programu do fakturowania FPP"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lisia Góra "Warsztaty autoprezentacji i umiejętności związanych z poruszaniem sie po rynku pracy"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radłów szkolenie "Aktywne poszukiwanie pracy z modułem doradztwa zawodowego"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szerzyny "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z modułem indywidualnego doradztwa zawodowego"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie "Trening kompetencji społecznych połączonych z warsztatami aktywnego poszukiwania pracy poszerzony o moduł grupowego doradztwa zawodowego"  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lisia Góra "Trening kompetencji i umiejętności społecznych"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szerzyny "Trening kompetencji i umiejętności społecznych"

Biuro Rachunkowe "FOX" Magdalena Dereń szkolenie "Księgowość komputerowa"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Kurs motywujący z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie szkolenie "Specjalista ds. sprzedaży"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie szkolenie "Fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie szkolenie "Specjalista ds. sprzedaży"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie:

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie szkolenie "Asystentka menadżera z modułem wizażu"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Kurs motywujący z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy"

2012 ROK

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji:

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie szkolenie "Kadry i Płace"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości i marketingu" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości i marketingu"  

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Szkolenie z podstaw obsługi komputera"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości i marketingu"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Obsługa komputera z programem do fakturowania FPP i obsługą kasy fiskalnej"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Szkolenie informatyczne z nauką języka angielskiego" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Szkolenie informatyczne z nauką języka angielskiego" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Obsługa komputera z programem do fakturowania FPP i obsługą kasy fiskalnej"  

 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Szkolenie z podstaw obsługi komputera" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Szkolenie fakturzysta" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Szkolenie fakturzysta" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości i marketingu" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i programu do fakturowania" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Szkolenie z podstaw obsługi komputera" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Kompleksowa obsługa biura z modułem archiwizacji dokumentów"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Magazynier z obsługą programu do fakturowania FPP" 

2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Opiekun dzienny" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Kurs języka niemieckiego z elementami przygotowania kulturowego" 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku "Kadry i Płace"

Centru Kształcenia i Usług w Oświęcimiu "Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Kasjer - sprzedawca"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Kurs języka niemieckiego z elementami przygotowania kulturowego"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programu do fakturowania"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programu do fakturowania"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Obsługa kasy fiskalnej"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie "Opiekun środowiskowy"

GTW Projekt Sp. z o.o. "Prawo pracy"

Środowiskowy Dom Samopomocy im.Św. Kingi Prowadzony przez Zgromadze Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincji Krakowskiej "Trening umiejętności społecznych"

2014 ROK

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. "Samodzielny Księgowy"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku "Kurs księgowości komputerowej"

EDUFIN Usługi księgowe i szkoleniowe Mariola Kowcuń:

2015 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku "Handlowiec - manager sprzedaży"

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Magazynier - sprzedawca" 

2016 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Podstawy obsługi komputera z programem magazynowym i fakturowaniem" 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku "Program CDN OPTIMA - Książka Podatkowa"

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku "Kadry i Płace" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Fakturzysta" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Magazynier -sprzedawca" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Fakturzysta" 

2017 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Program OPTIMA w praktyce - księgowość" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Przedstawiciel handlowy" 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie "Kadry i Płace wraz z obsługą programu OPTIMA"