mapa strony   |

Pracownik administracyjno-biurowy

Wszechnica Edukacyjna Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na kurs "PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY".

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy na stanowisku pracownika biurowego (sekretarki, asystentki). Kurs pozwala na poznanie podstawowych programów komputerowych, których znajomość jest niezbędna na stanowisku praconika administracyjno - biurowego, nabywa umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Zdobyte wiadomości teoretyczne i praktyczne ukształtują osobowość sekretarki, jej postawę, kulturę osobistą, umiejętność współpracy z innymi, wskażą jak wychodzić z sytuacji trudnych, jak rozwiązywać konflikty i nauczą postępowania z inetresantami. Uczestnik kursu zapozna się z zasadami prawidłowego prowadzenia dokumentacji, zarządzania czasem, organizacji spotkań i zebrań.

Adresatami kursu są osoby, które chcą zdobywać nowe kwalifikacje lub podwyższać już posiadane.

Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Program kursu:  (106 godzin dydaktycznych)

 1. Obsługa komputera   
 2.  Obsługa edytora tekstu MS Word
 3. Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 4. Obsługa programu do tworzenia i oglądania prezentacji multimedialnych MS Power Point
 5. Obsługa programu do tworzenia publikacji MS Publisher
 6. Podstawy korzystania z Internetu (poczta elektroniczna, strony www, przeglądarki, wyszukiwarki)
 7. Komunikacja interpersonalna w  środowisku pracy
 8. Zasady prawidłowego obiegu informacji
 9. Prowadzenie korespondencji
 10. Efektywne zarządzanie czasem
 11. Organizacja spotkań i zebrań
 12. Zasada prowadzenia rozmów telefonicznych
 13. Przyjmowania interesantów
 14. Profesjonalna autoprezentacja
 15. Obsługa urządzeń biurowych

Zajęcia poprowadzą specjaliści, praktycy w przedmiotowych dziedzinach.

Miejsce kursu: Wszechnica Edukacyjna Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66. 


Sposób realizacji: kurs odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w dni robocze od godz. 16.15 - 19.15.

Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, komputery, urządzenia audiowizualne i inne.

Ilość godzin: 106 godziny dydaktyczne.

Koszt kursu: 738 zł. brutto.

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, barek kawowy.

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.


Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Wszechnicę Edukacyjną Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. po:

 • zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej
 • minimum 50% frekwencji na zajęciach

Karty zgłoszenia (pobierz) prosimy przesyłać na adres:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl  

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.