mapa strony   |

Zarządzanie Nieruchomościami

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
oraz
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 
Wszechnica Edukacyjna

ogłaszają rekrutację na dwusemestralne

Studia Podyplomowe


„ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI”

Studia mają na celu przygotowanie praktyczne i teoretyczne w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi. Program studiów pozwala na przygotowanie się do wykonywania zawodu, a w szczególności ubiegania się o uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości.
Program studiów obejmuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Dz. U. Nr 117, poz. 786. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do ubiegania się o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, po odbyciu praktyki zawodowej i zakończeniu z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego.

Uczestnicy naszych Studiów, po zdaniu wymaganych egzaminów semestralnych oraz egzaminu dyplomowego otrzymują:

 1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki w Krakowie

Kierunek zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Warunkiem przyjęcia na Studia są ukończone studia wyższe (mgr, inż., lic.).


WYMAGANE DOKUMENTY:
- karta zgłoszenia
- 2 zdjęcia
- odpis (ksero) dyplomu studiów wyższych 

Program studiów (288 godzin dydaktycznych):

 1. Część ogólna prawa cywilnego
 2. Podstawy prawa rzeczowego
 3. Podstawy prawa zobowiązań
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 6. Źródła informacji o nieruchomościach
 7. Gospodarka przestrzenna
 8. Gospodarka nieruchomościami
 9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 10. Gospodarka rolna, leśna i wodna
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Zamówienia publiczne
 13. Podstawy ekonomii
 14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 16. Elementy finansów i bankowości
 17. Podstawy matematyki finansowej
 18. Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
 19. Elementy rachunkowości
 20. Elementy planowania i kalkulacji kosztów
 21. Podstawy budownictwa
 22. Przegląd technologii w budownictwie
 23. Proces inwestycyjny w budownictwie
 24. Eksploatacja nieruchomości
 25. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
 26. Przeglądy techniczne i remonty
 27. Podstawy kosztorysowania
 28. Status prawny zarządcy nieruchomości
 29. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości
 30. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
 31. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
 32. Umowa o zarządzanie nieruchomością
 33. Plan zarządzania nieruchomością
 34. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 35. Podatki i opłaty związane z nieruchomością
 36. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 37. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 38. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi
 39. Rzeczoznawstwo majątkowe-wybrane zagadnienia
 40. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 41. Doradztwo na ryku nieruchomości
 42. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji
 43. Seminarium dyplomowe i egzamin

Zajęcia będą prowadzone przez ekspertów i praktyków z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Miejsce zajęć: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna; 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66.

Sposób realizacji zajęć: weekendowo (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu)

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznychtakich jak: rzutnik multimedialny, flipchart, tablica suchościeralna, laptop, urządzenia audiowizualne i inne.

Koszt uczestnictwa wynosi: 3.800 zł .
Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych).

Uczestnicy otrzymują w ramach opłaty materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach zajęć.

Zgłoszenia (na załączonej karcie) prosimy nadsyłać na poniższy adres:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 17
e-mail: grazynac@tarr.tarnow.pl

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.