mapa strony   |

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

oraz

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna

ogłaszają rekrutację na dwusemestralne

Studia Podyplomowe

"ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI"

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi. Są przeznaczone zarówno dla pracowników działów personalnych jak i menedżerów zarządzających pracownikami w różnych obszarach biznesu.

Uczestnicy naszych Studiów, po zdaniu wymaganych egzaminów semestralnych oraz egzaminu dyplomowego otrzymują:

  1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki w Krakowie

Kierunek zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Warunkiem przyjęcia na Studia są ukończone studia wyższe (mgr, inż., lic.).

WYMAGANE DOKUMENTY:
-  karta zgłoszenia
-  fotografia
-  odpis (ksero) dyplomu studiów wyższych

- kserokopia dowodu osobistego

Program studiów (195 godzin dydaktycznych):

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

1.      

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

4

0,5

2.      

Psychologiczne techniki skutecznego zarządzania

8

1,0

3.      

Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników

8

1,0

4.      

Prawo pracy i procedury personalne

16

4,0

5.      

Negocjacje i zarządzanie konfliktami

16

4,0

6.      

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi

8

0,5

7.      

System motywowania

8

0,5

8.      

Kultura organizacyjna

8

1,0

9.      

Public relations

8

1,0

10.    

Style przywództwa

8

0,5

11.    

Ocena pracowników

8

1,0

12.    

Kształtowanie zbiorowych stosunków pracy

8

0,5

13.    

Komunikacja interpersonalna

24

6,0

14.    

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

20

5,0

15.    

Zarządzanie wiedzą

8

0,5

16.    

CSR i etyka biznesu

4

0,5

17.    

Szkolenie i rozwój pracowników

8

1,0

18.    

System wartościowania pracy i wynagrodzeń

8

1,0

19.    

Mobbing i stres w pracy

8

0,5

20.    

Seminarium / konsultacje

6

21.    

Egzamin końcowy

1

 

 

SUMA:

195

30

Zajęcia są prowadzone przez ekspertów i praktyków z zakresu ZZL.

Miejsce zajęć: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna; 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66.

Sposób realizacji zajęć: weekendowo (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu)

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznychtakich jak: rzutnik multimedialny, flipchart, tablica suchościeralna, laptop, urządzenia audiowizualne i inne.


Koszt uczestnictwa wynosi3 500,00 zł

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych).


Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują (w ramach opłaty) materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach zajęć.

Zgłoszenia (pobież kartęprosimy nadsyłać na poniższy adres:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12 
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl 
 
Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.