Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

oraz

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna

ogłaszają rekrutację na dwusemestralne

Studia Podyplomowe

"ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI"

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi. Są przeznaczone zarówno dla pracowników działów personalnych jak i menedżerów zarządzających pracownikami w różnych obszarach biznesu.

Uczestnicy naszych Studiów, po zdaniu wymaganych egzaminów semestralnych oraz egzaminu dyplomowego otrzymują:

 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki w Krakowie

Kierunek zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Warunkiem przyjęcia na Studia są ukończone studia wyższe (mgr, inż., lic.).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- karta zgłoszenia
- 2 zdjęcia
- odpis (ksero) dyplomu studiów wyższych

Program studiów (190 godzin dydaktycznych):

 1. Psychologiczne techniki skutecznego zarządzania.
 2. Komunikacja interpersonalna. 
 3. Negocjacje i zarządzanie konfliktami.
 4. Kultura organizacyjna
 5. Public relations.
 6. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.
 7. System motywowania.
 8. Style przywództwa.
 9. Kształtowanie zbiorowych stosunków pracy.
 10. Prawo pracy i procedury personalne.
 11. Ocena pracowników.
 12. Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników.
 13. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 14. Szkolenie i rozwój pracowników.
 15. Zarządzanie wiedzą. 
 16. CSR i etykieta biznesu.
 17. System wartościowania pracy i wynagrodzeń.
 18. Mobbing i stres w pracy.
 19. Seminarium / konsultacje
 20. Egzamin końcowy

Zajęcia są prowadzone przez ekspertów i praktyków z zakresu ZZL.

Miejsce zajęć: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna; 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66.

Sposób realizacji zajęć: weekendowo (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu)

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznychtakich jak: rzutnik multimedialny, flipchart, tablica suchościeralna, laptop, urządzenia audiowizualne i inne.


Koszt uczestnictwa wynosi3 500,00 zł

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych).


Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują (w ramach opłaty) materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w przerwach zajęć.

Zgłoszenia (na załączonejkarcie) prosimy nadsyłać na poniższy adres:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12 
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl 
 
Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.