mapa strony   |

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna ogłasza  nabór na IV edycję  Kursu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

„KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH”

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i zostanie zorganizowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r., w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek. Pozytywny wynik egzaminu umożliwia uzyskanie wpisu do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem SP, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Nowy, konkursowy tryb naboru członków do rad nadzorczych spółek SP stwarza nowe możliwości i zwiększa szanse powołania do nich osób, które zaliczyły egzamin i znalazły się w bazie kandydatów prowadzonej przez Ministerstwo.

W programie kursu znajdą się następujące tematy (110 godzin dydaktycznych)

 • Rola państwa w gospodarce.
 • Zasady działalności przedsiębiorstw.
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw.
 • Rynek kapitałowy w Polsce.
 • Elementy prawa cywilnego.
 • Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie.
 • Komercjalizacja i prywatyzacja.
 • Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy.
 • Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.
 • Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów. Zasady powoływania
  i wynagradzania członków zarządu.
 • Ład korporacyjny w Spółkach Skarbu Państwa.
 • Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Marketing w przedsiębiorstwie.
 • Biznes Plan – zakres i cel.
 • Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa.
 • Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie.
 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controlingu.
 • Repetytorium


Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone będą przez znakomitych specjalistów Ministerstwa Skarbu Państwa, którzy posiadają doświadczenie w skutecznym przygotowaniu słuchaczy do zdania egzaminu państwowego, a także kadrę naukową z uczelni wyższych Pełna informacja o wykładowcach pobierz.

Uczestnicy
Kurs kierowany jest do osób, które chcą przystąpić do egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem mienia publicznego (tj. spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek komunalnych i spółek zależnych od nich). W kursie mogą wziąć także udział osoby, które posiadają już wpis do bazy kandydatów, lecz poprzez aktualizację wiedzy i uprawnień pragną zwiększyć swoje szanse na powołanie do rady. Na kurs zapraszamy w szczególności: prezesów i członków zarządów spółek, członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw, pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej, osoby zainteresowane wprowadzeniem do Banku Danych Ministerstwa Skarbu Państwa.

Miejsce kursu: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna; 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66.

Sposób realizacji kursu: weekendowo (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu)

Metody prowadzenia kursu: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznychtakich jak: rzutnik multimedialny, flipchart, tablica suchościeralna, laptop, urządzenia audiowizualne i inne.

Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Warunki uczestnictwa
Cena uczestnictwa jednej osoby w kursie wyniesie 2.706 zł. brutto (możliwość dokonywania opłaty w ratach). Cena obejmie wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, poczęstunek i obiady, imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu. W koszt kursu nie będą wliczone koszty zakwaterowania oraz opłaty egzaminacyjnej uiszczanej na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa, która obecnie wynosi 850 zł.

Kontakt i informacje dodatkowe
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 06 
beata@tarr.tarnow.pl 

 
Wypełnione deklaracje uczestnictwa prosimy przesłać na numer fax (14) 621 39 55 lub pocztą na adres:  Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów, e-mail: beata@tarr.tarnow.pl.

Załączniki do pobrania:

Serdecznie zachęcam do udziału w planowanym przez nas kursie.

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.