Studium Pedagogiczne

        Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
Centrum Pedagogiki i Psychologii

oraz

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna


ogłaszają rekrutację na Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych oraz nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę w szkole i nie posiadają wymaganych kwalifikacji pedagogicznych

Prowadzony jest nabór na kolejną edycję Studium Pedagogicznego

Kierunek zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Celem studium jest przygotowanie absolwentów szkół wyższych do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. 

Ukończenie studium pozwala uzyskać kwalifikacje pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku, Dziennik ustaw z 2009 r. nr 50 poz.400 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków. w których mozna zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Program studium obejmuje następujące przedmioty:

MODUŁ

Projektowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym:

  1. Pedagogika ( z warsztatami tutoringu)
  2. Podstawy psychologii (z warsztatami komunikacji interpersonalnej)
  3. Praktyka - projektowanie edukacyjne

MODUŁ

Projektowanie w zakresie dydaktycznym:

  1. Podstawy dydaktyki (z elementami retoryki i emisji głosu)
  2. Metodyka wybranego przedmiotu - etapu edukacyjnego (z seminarium pracy końcowej)
  3. Warsztaty edukacji regionalnej
  4. Praktyka - kształtowanie kompetencji dydaktycznych (w szkole lub placówce wychowania pozaszkolnego) 

Zajęcia poprowadzą wykładowcy z Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

Miejsce zajęć: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna  ; 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66. 

Sposób realizacji zajęć: weekendowo (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu) 330 godzin zajęć teoretycznych oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej.

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, laptop, urządzenia audiowizualne i inne.

Odpłatność za studium wynosi 2.550,00 zł . płatne w całości lub ratach.

Wymagane dokumenty:

  1. karta zgłoszenia
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie z Uczelni potwierdzające studiowanie na ostatnim roku
  3. jedno zdjęcie 

Szczegółowych informacji udziela
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa pobierz i przesłanie jej na adres: 
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna 
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
lub na nr fax. (14) 621 39 55

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.