Kontakt

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna
33-100 Tarnów; ul. Szujskiego 66
I piętro, pokój 107 

Biuro czynne:
Poniedziałek - pi±tek, 7:30 - 15:30

e-mail: wszechnica@tarr.tarnow.pl

 

Dyrektor Wszechnicy Edukacyjnej
Beata Małochleb
tel. 14 623-55-00
beata@tarr.tarnow.pl

 

Z-ca Dyrektora/Główny specjalista ds. szkoleń
Grażyna Chrz±szcz
tel. 14 623 55 17
grazynac@tarr.tarnow.pl

 

Główny specjalista ds. marketingu i kontaktu z mediami
Katarzyna Pasula
tel. 14 623 55 12
kasia@tarr.tarnow.pl

 

Specjalista ds. szkoleń
Małgorzata ŁabędĽ
tel. 14 623 55 12
mlabedz@tarr.tarnow.pl