mapa strony   |

Podstawy obsługi komputera

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna zaprasza na szkolenie  "PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA".

Szkolenie komputerowy od podstaw przeznaczony jest dla osób, które po raz pierwszy mają kontakt z obsługą komputera. Szkolenie obejmuje naukę zagadnień zwiazanych z obsługą komputera, korzystaniem z Internetu oraz podstawami pakietów biurowych. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Program szkolenia: (30 godzin dydaktycznych)

  1. Podstawowa obsługa systemu operacyjnego Windows
  2. Obsługa edytora tekstu MS Word
  3. Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel
  4. Podstawy korzystania z Internetu (poczta elektroniczna, strony www, przeglądarki, wyszukiwarki).

Zajęcia poprowadzi specjalista, praktyk w przedmiotowej dziedzinie.

Tomasz Rożeń - inżynier, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny, kierunek Informatyka. Inspektor w Wydziale Informatyzacji Urzędu Miasta Tarnowa. Wykładowca i trener przy szkoleniach z zakresu obsługi komputera, pakietów biurowych, języków oprogramowania oraz tworzenia stron www.

Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66. 


Sposób realizacji: kurs odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w dni robocze od godz. 16.15 - 19.15.

Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, komputery, urządzenia audiowizualne i inne.

Ilość godzin: 30 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia369 zł. brutto.

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, barek kawowy.


Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Tarnowską Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna po:

  • zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej 
  • minimum 50% frekwencji na zajęciach

Karty zgłoszenia (pobierz) prosimy przesyłac na adres:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl  

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.