mapa strony   |

Księgowość komputerowa

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna  zaprasza na szkolenie "KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA".

Celem szkolenia jest wyposażenie użytkowników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia księgowości w firmie z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych. Uczestnik pozna zagadnienia dotyczące księgowości i rachunkowości komputerowej. Przedstawione tematy zostaną wyjaśnione na podstawie przykładów i zadań praktycznych. Po zapoznaniu się z zasadami rachunkowości uczestnik pozna specyficzne cechy rachunkowości komputerowej. W szkoleniu znajdują się też informacje na temat księgowości materialnej i ewidencji środków trwałych. Uczestnik nauczy się także rozliczać koszty z uwzględnieniem ich rodzaju oraz dokonywać rozliczenia międzyokresowego kosztów. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat sprzedaży produktów.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących oraz zamierzających podjąć pracę w dziale księgowości, w jednostkach budżetowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, którzy chcą uzyskać podstawowe umiejętności informatyczne potrzebne w pracy zawodowej w zakresie księgowości komputerowej. Szkolenie adresowane jest również do studentów ostatnich lat.

Uczestnicy: osoby, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.

Szkolenie zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Program szkolenia: (108 godzin dydaktycznych)

  1. Podstawy rachunkowości
  2. Wybrane zagadnienia rachunkowości
  3. Rachunkowość informatyczna:
  • program"Księga Handlowa"
  • program „Księga Przychodów i Rozchodów”

Szkolenie realizowane jest w oparciu o program Firmy CDN OPTIMA

Zajęcia poprowadzą specjaliści, praktycy w przedmiotowych dziedzinach.

Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66. 


Sposób realizacji: szkolenie odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w dni robocze od godz. 16.15 - 19.15.

Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznych takich jak: rzutknik multimedialny, flipchart,  tablica suchościeralna, komputery, urządzenia audiowizualne i inne.

Ilość godzin: 108 godziny dydaktyczne.

Koszt szkolenia: 738 zł. brutto.

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, barek kawowy.


Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 2 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu szkolenia organizator nie będzie zwracał kosztów.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna po:

  • zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej
  • minimum 50% frekwencji na zajęciach


Karty zgłoszenia  /pobierz/ prosimy przesyłać na adres: 
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl 

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.