mapa strony   |

Szkolenie na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna zaprasza na "SZKOLENIE NA I STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY".

Cel szkolenia: przygotowanie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną w Krakowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 17.04.2012 r. 

Uczestnicy: pracownicy socjalni z 2 letnim stażem pracy w ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach i domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa i ośrodkach wsparcia.

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu) w siedzibie Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.

Program szkolenia (190 godzin dydaktycznych):

  1. Warsztat pracy pracownika socjalnego .
  2. Etyka zawodowa i prawa człowieka.
  3. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego,prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.
  4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej.
  5. Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej.
  6. Sieć wsparcia społeczności lokalnej.
  7. Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych. 

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna posiada zgodę na prowadzenie szkolenia w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodnie pracownik socjalny wydaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z w/w zakresu i bogaty warsztat metodyczny.

Wykaz Kadry pobierz.

Miejsce szkolenia: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wszechnica Edukacyjna; 33-100 Tarnów ul. Szujskiego 66.

Sposób realizacji szkolenia: weekendowo (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu)

Metody prowadzenia szkolenia: wykłady, ćwiczenia, warsztaty przy wykorzystaniu środków dydaktycznychtakich jak: rzutnik multimedialny, flipchart, tablica suchościeralna, laptop, urządzenia audiowizualne i inne.

Cena kursu2400 zł brutto płatne jednorazowo lub w ratach.

Koszt egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną w Krakowie to 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok.

Dojazd , zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy

Szczegółowe informacje na temat kursu:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wszechnica Edukacyjna
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów
tel: (14) 623 55 12
e-mail: kasia@tarr.tarnow.pl

Załączniki:

Zgłoszenie online - kliknij tutaj.